Disclaimer

 

Disclaimer
Disclaimer voor www.didoor.nl
Besloten vennoortschap (Kamer van Koophandel: 83282513), hierna te noemen Fitters & Brok Maatinterieurs B.V., verleent u
hierbij toegang tot www.didoor.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Fitters & Brok Maatinterieurs B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Fitters & Brok Maatinterieurs B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Fitters & Brok Maatinterieurs B.V.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Fitters & Brok Maatinterieurs B.V.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van
derden kan Fitters & Brok Maatinterieurs B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fitters & Brok Maatinterieurs B.V.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Fitters & Brok Maatinterieurs B.V. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.